Varfor ska jag som annonsor fortsatta att investera i breda medier?

I takt med att det digitala medielandskapet utvecklas och mätbarheten blir allt högre, riktar många annonsörer i större utsträckning sina mediainvesteringar mot konverteringsdrivande medier. Samtidigt brottas traditionella medieslag – med TV i spetsen – med att påvisa den faktiska försäljningsvolym samt ROI som mediet genererar. Diskrepansen i mätbarhet kan i sin tur leda till att marknadschefer och medieköpare är mindre villiga att investera i dessa medier i brist på tillförlitliga mått på avkastning. Många kan nog skriva under på att ”TV driver varumärke” men vad betyder det i faktisk försäljning på kort och lång sikt och varför ska jag som annonsör fortsätta att investera i breda medier?

För att söka svar på detta gjorde OMD i samarbete med TV4 en omfattande ekonometrisk studie, där olika mediers förmåga att driva kort- och långsiktig försäljning undersöktes grundligt. Som grund analyserades medieköp- och försäljningsdata under perioden 2017-2019 från över 30 varumärken inom en lång rad branscher. Studiens omfattning och bredd gav oss insikter som vi tror går att applicera på en stor del av marknaden, samtidigt som den belyser hur olika mediers funktion och roll i mixen varierar kraftigt beroende på bransch, affärsmodell och KPI.

De övergripande resultaten av studien kan du se i formatet TV4 Growth ovan – ett format producerat av TV4 som riktar sig till oss som arbetar med kommunikation. Där blir vår analyschef David Rindelöv intervjuad av TV4s försäljningsdirektör Malin Häger och tillsammans går de igenom en del av de insikter som studien genererat.

Är du  intresserad av hur du som annonsör utifrån dina specifika förutsättningar ska navigera i medialanskapet för att maximera din försäljning på kort och lång sikt?

Vänlingen kontakta oss!

[email protected]

 

Back to news

Stay in the know

Sign up
Successfully subscribed! Thank you!